Aleksandar Sto#iĆ AtelJE

Rođen sam 24. januara 1989.godine u Prištini. Juna 2013. godine diplomirao sam na Master studijama arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Prišini, Kosovska Mitrovica. Nakon četvrte godine studija, stručnu praksu sam odradio na Fakultetu za arhitekturu, urbanizam i dizajn, Nacionalnog Univerziteta u San Huanu ( UNSJ ), Argentina. Nakon studija, radio sam kao profesor stručnih predmeta u Drugoj tehničkoj školi u Kragujevcu, istovremeno radeći honorarno, najviše u oblasti uređenja enterijera. Pored arhitekture, zanima me grafički i veb dizajn. Trenutno živim i radim u Kragujevcu.

Kao frilens arhitekta/dizajner, nudim usluge kao što su: arhitektonsko projektovanje, uređenje enterijera, CAD crtanje, 3D modelovanje, vizualizacija, animacija, dizajn logotipa, dizajn postera, dizajn korica knjiga i slično.

Ako vam je potrebna neka od gore navedenih usluga, budite slobodni da me kontktirate. Potrudiću se da ponudim najbolje moguće kreativno rešenje.