Aleksandar Sto#iĆ AtelJE


naziv projekta: Kuća za 2 sestre

saradnik: Tijana Milovanović M.Arh. | tijana.m.arh@gmail.com |

tipologija objekta: Stambeni

lokacija objekta: Kragujevac

površina: 545m2

godina: 2017.

status: Predlog rešenja