Aleksandar Sto#iĆ AtelJE


naziv projekta: KV10 Stanovanje

saradnik: Tijana Milovanović M.Arh. | tijana.m.arh@gmail.com |

tipologija objekta: Stambeni

lokacija objekta: Kazimira Veljkovića br.10, Kragujevac

površina: 690m2

godina: 2017.

status: Predlog rešenja