Aleksandar Sto#iĆ AtelJE


naziv projekta: Minimalistički bazen

lokacija objekta: Kragujevac

tipologija objekta: Sport i rekreacija

površina: 200m2

godina: 2017.

status: Predlog rešenja