Aleksandar Sto#iĆ AtelJE


naziv projekta: Stambeni blok "KG299"

lokacija objekta: Kragujevac

tipologija objekta: Stambeno-poslovni

godina: 2013.

status: Master projekat


Lokacija stambeno-poslovnog objekta KG299 je u stambeno-poslovnoj zoni grada Kragujevca, u naselju Stara radnička kolonija. Pravougaona građevinska parcela  je približnih dimenzija 130×80m ( 10400m2 ) i  karakteriše je ravan teren.

Objekat „KG299“ je slobodnostojeći i sastoji se od 2 lamele, spratnosti P+9 i P+12, koje su spojene prizemnom etažom. Kontinualnim varijacijama u visini objekta, formiraju se upečatljivi kaskadirani volumeni. Supstrakcijom kubusa različitih dimenzija iz formiranih volumena, dalje se definiše vrlo neobična i specifična kompozicija. Asimetrični kvadratni prozori i istureni kutijasti balkoni oživljavaju ravne površine fasada. Na fasadama objekta domira belo-siva boja, dok su određeni delovi naglašeni žuto-zelenom bojom.

Prizemna etaža novoprojektovanog objekta je jednim delom namenjena poslovanju, dok drugi deo ima funkciju garaže. U okviru dela prizemlja namenjenog poslovanju, predviđeno je 32 lokala površine 30m2, 8 lokala površine 40m2 i 3 lokala površine 60m2. Ukoliko za tim ima potrebe, pojedini lokali se mogu spojiti i formirati veći poslovni prostor. Lokali su pogodni za veliki broj komercijalnih delatnosti. 

Garaža sadrži 150 parking mesta, među kojima su i parkirališta za osobe sa invaliditetom. Predviđeno je da u garaži budu instalirane hidraulične platforme, koje omogućavaju veći broj parking mesta na manjoj površini. U garaži postoje I raftovi za bicikle. Lociranjem garaže u prizemlju objekta, omogućena je veća sigurnost stanara I delimična privatnost unutrašnjeg dvorišta, lociranog na prvom spratu. 

Sve etaže iznad prizemlja, namenjene su stanovanju. Međutim, osim stambenog prostora, površine ovih ovih etaža zauzimaju i zajedničke ozelenjene terase, namenjene rekreaciji i relaksaciji stanara. Ove terase takođe omogućavaju i dobru izolaciju, prirodnu ventilaciju i osvetljenje objekta. Broj stambenih jedinica po etaži varira u zavisnosti od spratnosti I pozicija zajedničkih ozelenjenih terasa. U pogledu strukture stanova, u objektu je predviđeno 5 tipova stanova: studio apartmani ( 30m2 ), jednosobni ( 40m2 ), dvosobni ( 60m2 ), trosobni ( 80m2 ) i četvorosobni stanovi ( 90m2 ). Na poslednjoj etaži više lamele predviđen je i jedan penthaus apartman. Ukupan broj stambenih jedinica je 299, zbog čega je i simboličan naziv objekta “KG299”. Međutim, povoljnim položajima ventilacionih kanala i instalacionih vodova, omogućena je velika fleksibilnost u pozicioniranju stanova različitih struktura, kako dvo-dimenzionalno, tako I tro-dimenzionalno. S obzirom da su stanovi projektovani modularno, moguće je restruktuirati stambene jedinice. Na nižim etažama stanovi su uglavnom jednostrano orijentisani, dok na višim etažama ima i dvostrano I trostrano orijentisanih stanova.

Stepeništa i putnički liftovi velikog kapaciteta omogućavaju  vertikalnu komunikaciju. Sva stepenišna jezgra osvetljena su prirodnim putem.

Za konstrukciju objekta je, zbog relativno velikih raspona I visine samog objekta, odabran čelični skeletni sistem. Za prijem horizontalnih sila predviđeni su vertikalni spregovi konstruisani od čeličnih kablova. Čelična konstrukcija je ukrućena armiranobetonskim stepenišnim jezgrima. Objekat je fundiran na armiranobetonskoj temeljnoj ploči debljine 50cm. Međuspratna i krovna konstrukcija jeste spregnuta konstrukcija od čeličnog trapezoidnog lima debljine 0.8mm i armiranog betona debljine 20cm. Svaka od lamela sastoji se od po 4 dilatacije različite spratnosti, dok garažu sačinjavaju 4 prizemne dilatacije.