Aleksandar Sto#iĆ AtelJE


naziv projekta: Drveni soliter

lokacija objekta: Durban, Južna Afrika

tipologija objekta: Višenamenski

površina: 12.760m2

godina: 2015.

status: Konkurs

Predloženi slobodno-stojeći objekat pozicioniran je u centru parcele. Trg sa pešačkim stazama i zelenim površinama zauzima ostatak parcele. Objekat je orijentisan  uzimajuči u obzir Sunčevu putanju, kako bi se omogućila maksimalna apsorpcija svetlosti i toplote. Budući stanovnici mogu uživati u pogledu na okean, botaničku baštu i luku.

Soliter ima prizemlje i 21 sprat, i ima bruto površinu od 12 760 m2 (580 m2 po etaži). Prizemlje je namenjeno za trgovinu i poslovanje, i sadrži 8 lokala. Na prvoj etaži je predviđen bar-restoran. Sve etaže iznad su stambenog tipa, i svaka etaža ima 6 jedinica različite strukture: jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi. Rezidencijalni deo ima ukupno 120 stanova.

Konstrukcija objekta je bazirana na FFTT sistemu Majkla Grina, što znači da je zgrada skoro u potpunosti konstruisana od drveta.

Objekat je fundiran na betonskim šipovima. Prve dve etaže su zamišljene kao armirano-betonski skelet, dok je na višim etažama skelet od lameliranog drveta. Armirano-betonski deo strukture sadrži više stubova kako bi se izbegao efekat slabe etaže (soft-story effect).

Stepenišno jezgro, stubovi i grede od lameliranog drveta su glavni noseći elementi. Čelične grede se uvode u sistem, kako bi se obezbedila duktilnost. Unutrašnji zidovi od lameliranog drveta služe kao spregovi protiv vetra. Paneli od lameliranog drveta koriste se za podove i pregradne zidove. Armirano-betonski i čelični elementi konstrukcije su obloženi drvenim panelima radi vizuelnog doživljaja i veće vatrootpornosti. Omotač građevine se sastoji od dva sloja; Prvi sloj jeste strukturalna fasada, dok drugi sloj čine drvene salukatre i zeleni paneli.

Svi konstruktivni elementi od lameliranog drveta su prefabrikovani od odgovorno  posečenog drveta iz šuma Južnoafričke Republike. Razlog zbog koga je drvo.